Napisz do Nas

Syndyk masy upadłości WASPOL S.A. w Wyszkowie
Informacje
Cena: 07-410 zł
Typ ogłoszenia: Sprzedam
Lokalizacja
Mazowieckie
Ostrołęka
Zobacz na mapie
Dane kontaktowe
Telefon: 297603811


Ocena: 0
1. Syndyk masy upadłości WASPOL S.A. w Wyszkowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności wobec:

L.p. Nazwa dłużnika

1 Cezary Stefek
Strachówka Nowa 9
05-82 Strachówka

Cena wywoławcza      981,17
Wartość księgowa 19.623,48

2 Małgorzata Anna Okrasa
 ul. Widok 24/35
00-023 Warszawa

Cena wywoławcza    67,70
Wartość księgowa 1.354,07

2.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia oferty wraz z proponowaną ceną nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej.

3. Ofertę zakupu oferenci winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ OFERTA- WASPOL ”, najpóźniej w terminie do dnia 26.02.2021 r. na adres syndyka , 07-410 Ostrołęka, ul. Brata Z. Żebrowskiego 4/38  

4. Otwarcie ofert nastąpi 2.03.2021 r. w biurze syndyka.

5. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 29-760-38-11

6. Syndyk zastrzega so
Wyświetleń: 18
Komentarze
Napisz do Nas