Pomoc

Ja Imię i Nazwisko niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Ogłoszenia-firmowe.pl

 

 

Login(adres e-mail) Ogłoszenia-firmowe: ...........

 

Imię i Nazwisko: ..............

 

Data zawarcia umowy to: ...........

 

Napisz do Nas